GRUPS DE TREBALL

Grup d'Urgències

Coordinador: Carles Luaces - cluaces@hsjdbcn.org
Coordinador adjunt: Francesc Codina - fcodina@salutms.org
Novembre
8
2023
Dimecres, 13 de setembre de 2023 | 20:00 |Semipresencial
Gener
10
2024
Dimecres, 10 de gener de 2024 | 20:00 | Semipresencial
Març
6
2024
Dimecres, 6 de març de 2024 | 20:00 | Semipresencial
Maig
8
2024
Dimecres, 8 de maig de 2024 | 20:00 | Semipresencial
27/07/2023
07/07/2022
11/07/2021
04/07/2020
26/07/2019