GRUPS DE TREBALL

Grup d'Endocrinologia

Coordinador: Aracelis Sánchez - aracelism.sanchez@gmail.com
Coordinador adjunt: Nuria González - nuriagllorens@gmail.com
Juny
3
2024
Dilluns, 3 de juny de 2024 | 20:00 | Semipresencial
27/07/2023
07/07/2022
27/07/2021
27/07/2020
27/07/2019