GRUPS DE TREBALL

Grup d'Endocrinologia

Coordinador: Aracelis Sánchez - aracelism.sanchez@gmail.com
Coordinador adjunt: Nuria González - nuriagllorens@gmail.com
Octubre
2
2023
Dilluns, 2 d'octubre de 2023 | 20:00 | Online
Novembre
6
2023
Dilluns 6 de novembre de 2023| 20:00 | Online
Desembre
4
2023
Dilluns 6 de novembre de 2023| 20:00 | Online
Febrer
5
2024
Dilluns, 5 de febrer de 2024 | 20:00 | Online
Març
4
2024
Dilluns, 4 de març de 2024 | 20:00 | Online
Abril
8
2024
Dilluns, 8 d'abril de 2023 | 20:00 | Online
Juny
3
2024
Dilluns, 3 de juny de 2024 | 20:00 | Online
27/07/2023
07/07/2022
27/07/2021
27/07/2020
27/07/2019