GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball de Trastorns del Neurodesenvolupament i de l'Aprenentatge

Coordinador: Anna Gatell - annagatellcarbo@gmail.com
Coordinador adjunt: Anna Sans

Enllaç Xarxa aprenentatge

Octubre
26
2023
Del 26 d'octubre de 2023 al 3 de juny de 2024 | Activitat en format semipresencial
Juny
27
2024
Dijous, 27 de juny de 2024 | 19:00 |Semipresencial
Justificació

L'abandonament escolar precoç cada cop es més freqüent, un de cada 5 estudiants no acaba l'ESO. La tassa d'abandonament es situa al voltant del 20%. Una gran part d'aquests joves tenen un Trastorn de l'Aprenentatge que no s'ha detectat a temps o en el que no s'ha fet una intervenció correcte. L'origen, entre d'altres, es haver patit algun Trastorn del Neurodesenvolupament . Els pediatres tenim cura d'aquest període tant important pel futur de l'infant i hem de ser part de la solució.

Objectius
 • Formar un Grup de Treball Multidisciplinari (pediatres, infermeres, psicòlegs, psiquiatres, neuròlegs, pedagogs, logopedes, mestres…) per treballar la millor manera d’abordar els TA.
 • Elaboració d’un protocol consensuat.
 • Definir les eines per facilitar la seva detecció precoç.
 • Millorar la comunicació entre els diferents professionals implicats.
 • Formació i difusió entre el Equips de Pediatria dels TA.
 • Compartir experiències entre els professionals.
 • Definir els circuits que s’han d’establir.
 • Treballar la proposta de fer una revisió específica de despistatge de TA als 5 anys.
Format de les sessions
 • Cada 2 mesos es farà una sessió. Format formació o de treball.
 • Duració 60-90'.
 • S’estructurà segons les necessitats i la feina del moment.
 • Una part teòrica i una part mes pràctica. Casos clínics. Hi haurà un moderador.
 • Es deixarà penjada a la plataforma de comunicació interna del grup. Cal registrar-se i es pot demanar als coordinadors per rebre la invitació.
 • Es farà un a memòria anual.
Trastorns del Llenguatge (pdf | 4.33MB)
14/12/2022
TDL
Dislèxia (pdf | 3.81MB)
14/12/2022
Discalculia (pdf | 11.35MB)
14/12/2022
Discalculia
Dislexia - SCP 15-04-2022 (pdf | 4.99MB)
05/05/2022
Dislèxia
05/05/2022
Update TDAH