ico-header pages

GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball d'Hematologia

Coordinador: Pablo Velasco - velasco4@hotmail.com
Coordinador adjunt: Anna Ruiz - anna.ruiz@sjd.es
Març
29
2023
Dimecres, 29 de març de 2023 |18:00 | Online
Juny
7
2023
Dimecres, 7 de juny de 2023 | 18:00 | Online