GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball d'Hematologia

Coordinador: Pablo Velasco - velasco4@hotmail.com
Coordinador adjunt: Anna Ruiz - aruizl@sjdhospitalbarcelona.org
Octubre
4
2023
Dimecres, 4 d'octubre de 2023 | 18:00 | online
Novembre
22
2023
Dimecres dia 22 de novembre de 2023 | 18:00| Online
Febrer
21
2024
Dimecres, 21 de febrer de 2024 | 18:00 | Online
Abril
3
2024
Dimecres, 3 d'abril de 2024 |18:00 | Online
Juny
5
2024
Dimecres, 5 de juny de 2024 | 18:00 | Online