GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball de Vacunes

Coordinador: Pepe Serrano - pepepediatre@gmail.com
Coordinador adjunt: Lucia López
Novembre
15
2023
Dimecres, 15 de novembre de 2023 | 19:00 | Semipresencial
Gener
17
2024
Dimecres, 17 de gener de 2024 | 19:00 | Semipresencial
Març
13
2024
Dimecres, 13 de març de 2024 | 19:00 |Semipresencial
Maig
15
2024
Dimecres, 15 de maig de 2024 | 19:00 | Semipresencial
Juny
12
2024
Dimecres, 12 de juny de 2024 | 19:00 | Semipresencial
Introducció

Les vacunes són una de les eines més eficaces en la prevenció de malalties transmissibles. S’estima que el seu ús estalvia milions de vides a l’any. La pediatria d’atenció primària és la porta d’entrada de la mainada als serveis sanitaris i, alhora, a les vacunes. És per això que tots els qui treballem amb la salut dels nens i adolescents hem d’estar informats del món de les vacunes, de les seves novetats i de les actualitzacions que constantment s’hi fan.

Objectius
 • Formar un grup de treball enfocat al mon de les vacunes.
 • Fomentar-ne el seu ús.
 • Fer-ne difusió entre els professionals.
 • Afavorir l'accés a les novetats als membres de la SCP.
 • Compartir experiències entre els diferents professionals implicats.
 • Promoure la vacunació dels professionals.
 • Vetllar per desmentir falses notícies sobre vacunes, oferint informació contrastada amb base científica.
 • Possibilitat d'elaboració d'activitats relacionades amb el grup.
 • Col·laborar amb la Secció d'Atenció Primària en l'elaboració, manteniment i difusió dels fulls d'informació per a famílies sobre les vacunes no finançades.
 • Ser vincle d'unió amb el CAV de l'AEP.
 • Redacció amb una periodicitat anyal, si més no, d'un article per a la revista Pediatria Catalana relacionat amb les vacunes.
 • Presentació a congressos i o jornades de comunicacions o pòsters com a grup de treball.
Format de les sessions
 • Sessions de periodicitat trimestral.
 • Durada d'entre 60 i 90 minuts.
 • Temàtica de vacunes i el món que les envolta.
 • Estructurades segons necessitats del grup, actualitat i novetats.
 • Seran tant de caire teòric com pràctic.
 • Es farà acta de cada sessió i resum per a poder penjar-lo a la web de la SCP.
 • S'elaborarà una memòria anyal.
 • Sessions, en general, obertes a qualsevol membre de la SCP.
 • Possibilitat de sessions multidisciplinars: pediatres, metges de família, infermeria, òrgans de gestió...
27/07/2023
07/07/2022
03/07/2021
08/07/2020
09/07/2019