ico-header pages

GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball de Salut Mediambiental Pediàtrica

Coordinador: Ferran Campillo i López - FCAMPILLO@hospiolot.cat
Coordinador adjunt: Meritxell Zapater | Anna Teixidó - mzapater.bcn.ics@gencat.cat | teixido.anna@gmail.com
Abril
28
2023
Divendres, 28 d'abril de 2023| 13:30 | Online

Justificació i àmbit d’estudi

El deteriorament que pateixen els ecosistemes on neixen i viuen els infants d’aquest segle impacta de manera directa en la seva salut i qualitat de vida. Aspectes com la pobresa, el canvi climàtic, la desertificació, la contaminació atmosfèrica o l’exposició a drogues legals o il·legals constitueixen autèntics reptes no tan sols socials i mediambientals, sinó també sanitaris. La creixent consciència social de la relació entre la salut i el medi ambient fa que cada vegada amb més freqüència els pares consultin professionals sanitaris sobre com afecten els factors de risc mediambientals o com poden protegir-se’n. Sovint aquestes preguntes queden sense resposta o són pobrament orientades per uns professionals preocupats però malauradament poc formats en la matèria.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea consideren la Salut Mediambiental Pediàtrica com un dels principals reptes sanitaris del segle XXI. Totes dues institucions estimulen al desenvolupament d'estratègies i accions que ajudin a millorar la formació dels professionals de la salut. L'OMS defineix la salut mediambiental pediàtrica (SMAP) com «els aspectes de la salut pediàtrica, incloent-hi la qualitat de vida, determinats per la interacció dels agents mediambientals físics, químics, biològics, psíquics i socials. Així com els aspectes, teòrics i pràctics, per avaluar, corregir, controlar i prevenir els factors mediambientals que afectin negativament la salut de les generacions presents i futures».

La salut mediambiental pediàtrica (SMAP) –o pediatria ambiental– és una subespecialitat pediàtrica que aborda la prevenció, la detecció, l’avaluació i el maneig de malalties i riscos mediambientals relacionats amb la salut dels infants.

Més del 40% de les malalties ambientalment relacionades recauen en els menors de 5 anys, tot i ser només el 12% de la població. Les característiques pròpies dels nens els fan especialment vulnerables als riscos mediambientals: els nens no són adults petits. Mengen més, respiren més i beuen més aigua per quilo de pes que els adults. La seva conducta social, la seva dependència dels adults o una major expectativa de vida, entre d’altres, fa que la població pediàtrica requereixi una atenció més intensa i especialitzada.

En aquest context, sorgeix la necessitat entre professionals de la Societat Catalana de Pediatria (SCP) de crear un grup de treball dirigit als factors ambientals determinants de la salut pediàtrica i amb la visió de protegir i millorar la salut i el medi ambient de la infància des de l’etapa preconcepcional fins al final de l’adolescència.

Objectius

 • Recolzar i assessorar la Societat Catalana de Pediatria sobre temes relacionats amb la salut mediambiental.
 • Fomentar iniciatives per millorar el medi ambient de la infància.
 • Donar a conèixer a professionals i famílies eines i coneixements per vetllar, estar en contacte i crear ambients més saludables per a la infància i l’adolescència a casa, a l’escola i a la comunitat.
 • Oferir educació, entrenament i investigació en Salut Mediambiental Pediàtrica.
 • Assessorar l’administració en matèria de salut mediambiental pediàtrica.
 • Difondre dels diferents cursos, activitats sobre pediatria ambiental o notícies d’interès.
 • Instaurar una xarxa territorial de salut mediambiental.
 • Avaluar, informar o alertar sobre aquelles situacions que posin en risc la salut i el medi ambient de la infància.
 • Servir de punt de trobada pels diferents professionals sanitaris i no sanitaris a qui els preocupa la salut i medi ambient de la infància.
 • Col·laborar amb entitats, unitats clíniques, comitès, societats científiques, centres de recerca o similars dedicats a la salut mediambiental pediàtrica dins i fora de Catalunya.

Proposta d’activitats pel primer curs acadèmic

 • Sessió general de pediatria ambiental i presentació del nou grup i invitació a la participació a altres membres de la SCP.
 • Participar en la confecció del programa d’activitats preventives i de promoció de la salut a la infància com a referents de pediatria ambiental en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Trobades trimestrals del grup de treball.
 • Prova pilot multicèntrica del cribratge mediambiental de l’embaràs (“Full Verd”).
 • Validació del “Full Verd”.
 • Posicionament sobre la contaminació atmosfèrica urbana a la salut pediàtrica.