GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball de Cardiologia

Coordinador: Silvia Teodoro - steodoro@tauli.cat
Octubre
16
2023
Dilluns, 16 d'octubre de 2023 | 19:00 | Semipresencial
Gener
15
2024
Dilluns, 15 de gener de 2024 | 19:00 | Semipresencial
Abril
15
2024
Dilluns, 15 d'abril de 2024 | 19:00 | Semipresencial
Juny
17
2024
Dilluns, 17 de juny de 2024 | 19:00 | Semipresencial
Justificació

La Cardiologia Pediàtrica és una subespecialitat dintre de la Medicina Pediàtrica ben definida, consolidada i necessària per atendre adequadament als pacients afectes d'alguna patologia cardiaca.

Els professionals que atenem aquests tipus de pacients trobem a faltar dins de la Societat un punt de trobada com són els Grups de Treball on compartir experiències, ampliar coneixements i fomentar la investigació.

La finalitat d'aquest Grup de Treball seria poder reunir als pediatres que ens dediquem a la Cardiologia Pediàtrica a Catalunya per tenir un espai dins de la Societat on poder compartir dubtes i coneixements, així com poder posar en comú eïnes per poder investigar i contribuir al desenvolupament científic.

Objectius
 • Un espai on compartir experiències entre professionals i on discutir, abordar i aprofondir en el coneixement en Cardiologia Pediàtrica on es contempla la Cardiología Clínica, la Cardiopatia congénita estructural i Cardiopatia adquirida, Arítmies, Cardiologia Fetal, Imatge, Rehabilitació …
 • Potenciar la docència en Cardiologia Pediàtrica, inovolucrant tant a Cardiolegs pediàtrics generals i Cardiolegs més especialitzats, com a pediatres d’atenció primària i hospitalària, residents de pediatria, metges en formació en Cardiologia Pediàtrica.
 • Fomentar la recerca i la investigació facilitant el poder treballar en xarxa i facilitant la creació de projectes multicèntrics.
 • Promocionar la creació de Protocols consensuats per poder-los aplicar tant a pacients amb problemes cardiològics com també a la població pediàtrica catalana en general.
 • Com a Grup de Treball de Cardiologia Pediàtrica establir relacions per tractar aspectes en comú amb altres Grups de Treball dins de la Societat, així com d’altres professionals com són els dedicats a la Cardiologia Congènita de l’Adult, arítmolegs d’adults o Obstetres.
 • Fomentar la divulgació i promoció de l’especialitat de Cardiologia Pediàtrica i ser un referent dins de la Societat Catalana de Pediatria com a grup.
Activitat
 • La nostra proposta inicial seria una sessió trimestral.
 • Format formació o de treball.
 • Formació: Cas clínic i discusió, o altres formats a valorar.
 • Duració 60-90’
 • Reunió Presencial i/o videoconferència
 • Memòria anual
27/07/2023