Formació

FORMACIÓ

DETALL DE L'ACTIVITAT

Grup de Treball de Cures pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 13 de juny de 2023 | 18:00

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 13 de juny de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 8