ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 13 de juny de 2023 | 18:00 | Presencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 13 de juny de 2023 | 18:00 - 19:30
18:00 - 18:15
Cas clínic > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Dra. Carme Agustí Barjau. Pediatra rotant a SAPPI. Hospital Sant Joan de Déu
18:15 - 19:15
Reflexions i reptes des de diferents disciplines, recollides en els 2 últims cursos > Can Caralleu - Sala 8
Ponents:
Sra. Beatriz Garcia Palop. Farmacèutica SAPPI. Hospital Vaall Hebron
Sr. Daniel Toro Pérez. Psicòleg Salut Mental-Programa Simulació Linea Habilitats Relacionals
Sr. Fabio Chiner Oms. Fisioterapeuta Pediàtric. SAPPI Parc Taulí Sabadell
Dra. Silvia Ciprés. SAPPI. Hospital Sant Joan de Déu
19:15 - 19:30
Reflexions en grup. Tancament de curs i presentació noves coordinadores > Can Caralleu - Sala 8