ACTIVITATS

Grup de Treball de Gastroenterologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Gastroenterologia Pediàtrica
Dimecres, 14 de desembre de 2022 | 19:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimecres, 14 de desembre de 2022 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Risc d'infecció associat al tractament en els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal pediàtrica. > Can Caralleu - Sala 9
Ponent:
Javier Martin de Carpi. Hospital Sant Joan de Déu