ACTIVITATS

Grup de Treball de Gastroenterologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Gastroenterologia Pediàtrica
Dimecres, 12 d'abril de 2023 | 19:00 Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimecres, 12 d'abril de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 20:00
Dejuni intermitent: moda o lògica? riscs i beneficis > Can Caralleu - Sala 9
Ponent:
Dra. Silvia Meavilla. Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició pediàtrica. Hospital Sant Joan de Déu
20:00 - 21:00
Cas clínic > Can Caralleu - Sala 9
Ponent:
Dra. Clara Comalrena. Servei de Pediatria, Hospital Parc Taulí. Master de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició pediàtrica, Hospital Sant Joan de Déu