ACTIVITATS

Grup de Treball de Gastroenterologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Gastroenterologia Pediàtrica
Dimecres, 7 de juny de 2023 | 19:00 | Semipresencial
Dimecres, 7 de juny de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Reunió interna dels membres del grup de treball > Virtual -