ACTIVITATS

Grup de Treball de Mort Sobtada
Societat Catalana de Pediatria - GT de la Mort Sobtada
Dijous, 20 d'abril de 2023 | 18:00h | Online
Dijous, 20 d'abril de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Perspectivas de futuro del grupo > Virtual -