ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 18 d'abril de 2023 | 18:00 | Online
Dimarts, 18 d'abril de 2023 | 18:00 - 19:30
18:00 - 18:15
Cas clínic > Virtual -
Ponent:
Sra. Raquel Devesa. Infermera ESCCAPP-GI
18:15 - 19:15
Taula rodona: La mirada del Servei de rehabilitació en l'atenció pal·liativa pediàtrica i nen amb malaltia crònica complexa > Virtual -
Ponents:
Dr. Fabio Chiner Oms. Fisioterapeuta Pediàtric. SAPPI Parc Taulí Sabadell
Dr. Natalia Rodriguez Nieva. Cap del Servei de Rehabilitació i Medicina Física. Hospital Sant Joan de Déu
19:15 - 19:30
Càpsula Sorpresa > Virtual -