ACTIVITATS

Grup de Treball d'Hematologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Hematologia Pediàtrica
Dimecres, 7 de juny de 2023 | 18:00 | Online
Dimecres, 7 de juny de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Propostes de documents compartits, programa per al curs proper i discussió de casos clínics > Virtual -
Coordinadora:
Dra. Anna Ruíz Llobet. Hospital Sant Joan de Déu