ACTIVITATS

IX Curs d'Immunodeficiències Primàries per a Infermeria
Societat Catalana de Pediatria - GT Immunodeficiències
Dijous, 4 de maig de 2023 | Sala 3 | L'Acadèmia

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 4 de maig de 2023 | 16:00 - 20:00
16:00 - 16:15
Benvinguda i presentació de l’ESID > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Dr. Pere Soler Palacín. Vall d’Hebron Campus Hospitalari
16:15 - 16:45
Introducció a les immunodeficiències primàries > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Dra. Pilar Llobet Agulló. Hospital de Granollers
16:45 - 17:15
Cures infermeres en el pacient amb IDP > Can Caralleu - Sala 3
Ponents:
Dra. Laura Ruiz López. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Sonia Galindo. Vall d’Hebron Hospital Campus
17:15 - 17:45
Acompanyament psicològic al pacient amb IDP > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Dra. Laura López. Fundació Barcelona per a les Immunodeficiències Primàries a Pediatria
17:45 - 18:15
Recerca en les IDP > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Sra. Miriam González. Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
18:15 - 18:40
Descans – cafè > Can Caralleu - Sala 3
18:40 - 19:45
Tallers > Can Caralleu - Sala 3
Administració d’immunoglobulina subcutània convencional
Ponent:
Dra. Sonia Galindo. Vall d’Hebron Hospital Campus
Administració d’immunoglobulina subcutània facilitada
Ponent:
Dra. Laura Ruiz López. Hospital Sant Joan de Déu
19:45 - 20:00
Examen > Can Caralleu - Sala 3