ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP
Curs intern. Director: Dr. JM. Rodríguez Lara
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dimecres, 19 d'abril de 2023 | CAP Gran Sol, Badalona

CAP Gran Sol

Avinguda del Doctor Bassols, 112, 130

08914 Badalona

Dimecres, 19 d'abril de 2023 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
SVIPCAP > CAP Gran Sol -