ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria (SVIP)
Curs intern. Directora: Dra. Laura Castells
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dies 23 i 24 de març de 2023 | Hospital General de Catalunya

Hospital General de Catalunya

Pedro I Pons, 1 - 08195

Sant Cugat del Vallès

Dijous, 23 de març de 2023 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria (SVIP) > Hospital General de Catalunya -