ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria (SVAP)
Curs intern. Directora: Dra. Laura Castells
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dies 12 i 13 de maig de 2023 | UIC

Universitat Internacional de Catalunya - UIC

-

Sant Cugat

Divendres, 12 de maig de 2023 | 08:00 - 19:30
08:00 - 19:30
Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria (SVAP) > Universitat Internacional de Catalunya - UIC -
Dissabte, 13 de maig de 2023 | 08:00 - 19:30
08:00 - 19:30
Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria (SVAP) > Universitat Internacional de Catalunya - UIC -