ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP
Curs intern. Directora: Dra. Mònica Vilà de Muga
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Divendres, 21 d'abril de 2023 | CAP Magòria, Barcelona

CAP Bordeta-Magòria

Carrer del Corral, 41,

08014 Barcelona

Divendres, 21 d'abril de 2023 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP > CAP Bordeta-Magòria -