ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIP
Curs intern. Directora: Dra. Laura Castells
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dies 2 i 3 de maig de 2023 | Mataró

Hospital Clínic Maresme

Carrer de Lepant, 13,

08301 Mataró, Barcelona

Dimarts, 2 de maig de 2023 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIP > Hospital Clínic Maresme -
Dimecres, 3 de maig de 2023 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIP > Hospital Clínic Maresme -