ACTIVITATS

Grup de Treball d'Endocrinologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Endocrinologia Pediàtrica
Dilluns 6 de novembre de 2023| 20:00 | Online
Dilluns, 6 de novembre de 2023 | 20:00 - 22:00
20:00 - 21:00
Hiperinsulinismo: una caja de Pandora > Virtual -
Ponent:
Dra. Rosangela Tomassini. Mútua de Terrassa
21:00 - 22:00
Registres nacionals en diabetis tipus 1, que estem fent i que haurem de fer? > Virtual -
Ponent:
Dr. Jacobo Pérez