ACTIVITATS

Grup de Treball de Pneumologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Pneumologia Pediàtrica
Dijous, 6 de juny de 2024 | 20:00 | Online
Dijous, 6 de juny de 2024 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Títol a determinar > Virtual -