ACTIVITATS

Grup de Treball de Nens sense Fronteres
Societat Catalana de Pediatria - GT de Nens sense Fronteres
Dimarts, 28 de novembre de 2023 | 19:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 28 de novembre de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 8 > Virtual -