ACTIVITATS

Grup de Treball de Salut Mediambiental
Societat Catalana de Pediatria - GT de Salut Mediambiental
Divendres, 26 de gener de 2024 | 13:30 | Online
Coordinen:
Dra. Elena Codina Sampera. Pediatra. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues del Llobregat. Coordinadora Adjunta del GdT de Salut Mediambiental de la SCP
Dr. Ferran Campillo i López
Divendres, 26 de gener de 2024 | 13:30 - 15:30
13:30 - 15:30
Els entorns urbans com determinant i oportunitat clau de la salut > Virtual -
Coordinadora:
Dra. Carolyn Daher
Ponent:
Sra. Mònica Ubalde