ACTIVITATS

Grups de Treball de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències
Sessió conjunta
Societat Catalana de Pediatria - GT Immunodeficiències, Societat Catalana de Pediatria - GT de Malalties Infeccioses
Dimarts, 5 de març de 2024 | 18:00h | Online
Dimarts, 5 de març de 2024 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Virtual -