ACTIVITATS

Grup de Treball d'Al·lèrgia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Al·lèrgia
Dimarts, 12 de març de 2024 | 20:00 | Online
Dimarts, 12 de març de 2024 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
• Avaluació curs per a residents • Organització treball multicèntric observació anafilaxi • Organització taller al·lèrgia per atenció primària (2024-25) • Tasques reunió anual 2025. > Virtual -