ACTIVITATS

Grup de Treball de Gastroenterologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Gastroenterologia Pediàtrica
Dimercres, 18 d'octubre de 2023 | 19:00 | Online
Dimecres, 18 d'octubre de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Tema a determinar > Virtual -