ACTIVITATS

Grup de Treball de Gastroenterologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Gastroenterologia Pediàtrica
Dimecres, 19 de juny de 2024 | 19:00 | Online

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimecres, 19 de juny de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 1 > Virtual -