ACTIVITATS

Grup de Treball d'Hematologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Hematologia Pediàtrica
Dimecres, 21 de febrer de 2024 | 18:00 | Online
Dimecres, 21 de febrer de 2024 | 18:00 - 20:00
18:00 - 19:00
Úlceres maleolars en pacient amb anèmia de cèl·lules falciformes > Virtual -
Ponent:
Dra. Aida Muntsant Soria. Pediatra. Hospital de Granollers.
19:00 - 20:00
Bicitopènia immune > Virtual -
Ponent:
Dr. David Medina. Pediatre. Hospital Sant joan de Reus.