ACTIVITATS

Grup de Treball d'Hematologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Hematologia Pediàtrica
Dimecres, 26 de juny de 2024 | 18:00 | Online
Dimecres, 26 de juny de 2024 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Teràpia génica > Virtual -
Ponent:
Dra. Luz Uria. Hospital Universitari Vall d’Hebron
19:00 - 19:30
Revisió de les propostes de publicació del treball: Anèmia ferropénica > Virtual -
Ponent:
Dra. Marta Garcia Garcia. Hospital Mutua de Terrassa
19:30 - 20:00
Favisme > Virtual -
Ponent:
Dra. Eva Castilla. HUGTIP