ACTIVITATS

Grup de Treball d'Immunodeficiències
Societat Catalana de Pediatria - GT Immunodeficiències
Dimecres, 13 de setembre de 2023 | 16:00 | Online
Dimecres, 13 de setembre de 2023 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Títol a determinar > Virtual -