ACTIVITATS

Grup de Treball de Nens sense Fronteres
Societat Catalana de Pediatria - GT de Nens sense Fronteres
Dimarts, 26 de setembre de 2023 | 19:00 | Online
Dimarts, 26 de setembre de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Tema a determinar > Virtual -