ACTIVITATS

S'acaba la residència: sortides laborals
Societat Catalana de Pediatria
Dijous, 7 de març de 2024 | 17:00 | L'Acadèmia, Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 7 de març de 2024 | 17:00 - 20:30
17:00 - 20:30
Contingut a determinar > Can Caralleu - Sala 3