ACTIVITATS

Grup d'Estudis Neonatals
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Estudis Neonatals
Dijous, 2 de novembre de 2023 | 18:30 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 2 de novembre de 2023 | 18:30 - 20:30
18:30 - 20:30
Casos clínics > Can Caralleu - Sala 3
Nadó amb escàs esforç respiratori (presentació online)
Ponent:
Dra. Laura Sánchez Barriopedro. Hospital Joan XXIII
Lesions cutànies facials aïllades en el nounat. Què no se’ns pot escapar? (presentació presencial)
Ponent:
Dra. Mar Sabater García. Hospital del Mar - Parc de Salut Mar
Hipocinesia Fetal, l’inici d’un camí diagnòstic (presentació online)
Ponents:
Dra. Carmen Fernández. BCNatal. Hospital Clínic-Maternitat
Dra. Maria Ciutat. BCNatal. Hospital Clínic-Maternitat
Un preterme amb mal color (presentació presencial)
Ponent:
Dra. Ana Martin García. Hospital Mútua de Terrassa