ACTIVITATS

Sessió conjunta Grup d'Estudis Neonatals i Grup de Cures Pal·liatives i Cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex, Societat Catalana de Pediatria - GT d'Estudis Neonatals
Dijous, 1 de febrer de 2024 | 18:30 | Sala 3 | Acadèmia de Can Caralleu
Coordinen:
Dra. Blanca Rosich del Cacho. Pediatra. Hospital Joan XXIII de Tarragona
Dr. Daniel de Luis Rosell. Pediatre Neonatòleg. HU Parc Tauli, Sabadell.
Dra. Elisenda Moliner
Dra. Anna Habimana Jordana. Pediatra. Servei d'Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic complex. Hospital Sant Joan de Déu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 1 de febrer de 2024 | 18:30 - 20:00
18:30 - 20:00
Pal·liatius perinatals, enfocament multidisciplinari > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -
Coordinen: Grup d'Estudis Neonatals i Grup de Cures Pal·liatives i Cronicitat
Ponents:
Dra. Irene Ribera. Ginecòloga obstetra. Hospital de Vic
Dra. Anna Habimana Jordana. Pediatra. Servei de Cures Pal·liatives i Cronicitat. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Fàtima Camba. Pediatra neonatòloga. Hospital Vall d'Hebrón
Sra. Elisabet Gil. Psicòloga perinatal. Hospital de Sant Pau
Sra. Soraya Hernandez. Treballadora social. Servei de Cures Pal·liatives i Cronicitat, Hospital Sant Joan de Déu