ACTIVITATS

iI Jornada de la Xarxa d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica Integral (XAPPI)
Grup de Treball de Cures pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Divendres, 27 d'octubre de 2023 | 09:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 27 d'octubre de 2023 | 09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -