ACTIVITATS

II Jornada de la Xarxa d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica Integral (XAPPI)
Grup de Treball de Cures pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Divendres, 27 d'octubre de 2023 | 09:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 27 d'octubre de 2023 | 09:00 - 14:00
09:00 - 09:05
Benvinguda > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -
Ponent:
Dra. Anna Gatell Carbó. Presidenta de la Societat Catalana de Pediatria
09:05 - 09:15
Taula inaugural > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -
09:15 - 10:00
Primera part: On estem? Avancem cap a l'atenció intermèdia > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -
L'atenció intermèdia dins la XAPPI
Ponent:
Dra. Eva Melendo Azuela. Diplomada en infermeria. Directora del Pla director sociosanitari de la Direcció General de Planificació i Recerca en salut de la Generalitat de Catalunya
Resum de l’activitat realitzada a la XAPPI. Què hem fet i cap on anem?
Ponent:
Dr. Sergi Navarro Vilarrubí. Metge especialista en pediatra. Cap del Servei d’Atenció Pal·liatives i Pacient Crònic Complex a Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Definició i classificació: PCC/MACA. De què parlem?
Ponent:
Dra. Laura Gil Juanmiquel. Metge especialista en pediatra. Unitat d’Atenció Pal.liativa Pediàtrica Integral de l’Hospital Vall d’Hebron.
10:00 - 11:30
Segona part: Reptes: L'educació inclusiva i el PIIC > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -
Moderen:
Dra. Blanca Rosich del Cacho. Pediatra Hospital Joan XXIII de Tarragona
Dra. Judit Dorca Vila. Pediatra. Althaia Xarxa Assistencial. Manresa
L’educació inclusiva dins la XAPPI
Ponent:
Dra. Laia Asso Ministral. Metge especialista en pediatra. Directora general d’Educació Inclusiva i Llengües.
El PIIC. En què hem avançat?
Ponents:
Dr. Magí Baños Gala. Diplomat en Treball Social. Unitat d’Atenció Pal.liativa Pediàtrica Integral de l’Hospital Vall d’Hebron.
Dra. Mireia Crehuet Almirall. Metge especialista en pediatria. Coordinadora de l’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i atenció pal·liativa pediàtrica de Girona.
El sistema educatiu inclusiu: reptes i capacitació
Ponents:
Dr. Eduard Pellicer Arasa. Diplomat en treballador Social. Servei d’Atenció Pal·liatives i Pacient Crònic Complex a Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Dra. Laura Ponce Corredor. Diplomada en infermeria. Servei d’Atenció Pal·liatives i Pacient Crònic Complex a Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
A debat
11:30 - 12:00
Pausa > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -
12:00 - 13:30
Tercera part: Caminem plegats. Coordinació amb el territori i com explorem l'espiritualitat i la multiculturalitat > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -
Moderen:
Dra. Anna Habimana Jordana. Pediatra. Servei d'Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic complex. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Mireia Crehuet Almirall. Metge especialista en pediatria. Coordinadora de l’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i atenció pal·liativa pediàtrica de Girona.
Infància amb salut: el repte de l'equitat
Ponent:
Sra. Carmen Cabezas Peña. Secretària de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Atenció Pal·liativa perinatal al territori
Ponents:
Sra. Marta Palomares Delgado. Diplomada en infermeria. Servei d’Atenció Pal·liatives i Pacient Crònic Complex a Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Dra. Natàlia Artigas Graells. Psicòloga clínica. Servei de neonatologia i obstetricia de l’Hospital Doctor Josep Trueta de Girona
Gestió del cas al territori. Coordinació
Ponents:
Sra. Gemma Gómez Llanes. Diplomada en infermeria. Unitat d’atenció al pacient Crònic Complex i Pal·liatiu Pediàtric. Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí
Sra. Sònia Rodríguez Niebla. Diplomada en infermeria. EAP de Granollers (CAP Sant Miquel)
Espiritualitat i multiculturalitat. Què i com explorar-la?
Ponent:
Dr. Pau Miquel Delgado. Psicòleg Clínic. Cap del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
13:30 - 13:55
Debat obert > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -
Moderen:
Dra. Anna Habimana Jordana. Pediatra. Servei d'Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic complex. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Blanca Rosich del Cacho. Pediatra Hospital Joan XXIII de Tarragona
Dra. Judit Dorca Vila. Pediatra. Althaia Xarxa Assistencial. Manresa
Dra. Mireia Crehuet Almirall. Metge especialista en pediatria. Coordinadora de l’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i atenció pal·liativa pediàtrica de Girona.
13:55 - 14:00
Clausura de la Jornada > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -
Ponent:
Dr. Sergi Navarro Vilarrubí. Metge especialista en pediatra. Cap del Servei d’Atenció Pal·liatives i Pacient Crònic Complex a Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.