ACTIVITATS

Grup de Treball dels Trastorns del neurodesenvolupament i aprenentatge
Societat Catalana de Pediatria - GT de Trastorns del Neurodesenvolupament i Aprenentatge
Dijous, 21 de març de 2024 | 19:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 21 de març de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Programa Salut i Escola > Can Caralleu - Sala 10 > Virtual -
Ponents:
Sra. Roser Cervera i Giralt. Subdirectora General d'Orientació, Participació i Benestar de l'Alumnat. Direcció General de l'Alumnat. Departament d'Educació
Sra. Anna Bocio Sanz. Subdirectora General de Promoció de la Salut ASPC