ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Divendres, 22 de març de 2024 | CAP Casernes, Barcelona

CAP Casernes

Carrer de Fernando Pessoa, 47, 51,

08030 Barcelona

Divendres, 22 de març de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP > CAP Casernes -