NOTÍCIA

Situació actual de la COVID-19 persistent a Catalunya

08/03/2023

El Comitè Científic  Assessor de la COVID-19, el Grup  Col·laboratiu Multidisciplinari per al  Seguiment de la COVID i experts convocats  ad-hoc han elaborat un informe sobre la COVID-19 persistent a Catalunya valorant la càrrega estimada, recursos assistencials, experiències internacionals i àrees d’incertesa.