NOTÍCIA

Autolesions a l’adolescència: avaluación i maneig clínic

16/03/2023

Guiasalud ha publicat el document “Evaluación y manejo clínico de las autolesiones en la adolescencia: protocolo basado en la evidencia”.

Aquest document consta de 3 parts:

– Protocol, que sintetitza l'evidència més rellevant i recull les actuacions principals en atenció primària i atenció especialitzada, per donar suport als professionals i afavorir la presa de decisions compartida. També proposa indicadors per al monitoratge de la pràctica clínica

- Informació per a pacients, adreçada a adolescents, famílies i professionals de l'educació.

- Infografia

Amplieu la notícia 

Protocol              

Informació per a pacients          

Infografia