NOTÍCIA

Restricció de la prescripció de les unitats de montelukast granulat a menors de 2 anys

20/03/2023

L’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha emès una nota on recomana la priorització de montelukast granulat a població pediàtrica menor de dos anys a causa de problemes de subministrament.