NOTÍCIA

Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient

06/04/2023

La Comissió de Deontologia del CoMB acaba de publicar la nota “Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient entre professionals”, una modalitat d’interconsulta cada cop més freqüent gràcies a les noves tecnologies de la comunicació. El document recorda que les interconsultes sense pacient també estan regides per les normes del Codi de Dentologia i n’especifica algunes, com, per exemple, les que fan referència al dret i al deure dels metges a demanar i a donar consell a un altre company o les que recullen el deure de registrar les interconsultes i les decisions preses a la història clínica.