NOTÍCIA

Pla d’acció per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya

22/05/2023

El Departament de Salut ha presentat el “Pla d’acció per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya”. Aquest document pren com a base els reptes identificats i acordats en el si del Fòrum de Diàleg Professional (FDP) i s’articula com a primer pas d’impuls del Departament de Salut en l’execució de les accions considerades prioritàries per pal·liar el dèficit de determinats especialistes de medicina i de psicologia clínica així com el dèficit d’infermeres.

La SCP ha col·laborat participant en alguns dels grups de treball que s’han creat per la seva elaboració.