NOTÍCIA

Suport de la Societat Catalana de Pediatria al projecte Escoles Sentinella

La Junta
25/07/2022

La Junta de la SCP ha publicat una carta de suport al projecte Escoles Sentinella. El propòsit d'quest projecte va ser monitorar la infecció per SARS-CoV-2 i els seus determinants multinivell en l’àmbit escolar de Catalunya, així com facilitar el pilotatge i avaluació d’intervencions relacionades. Tanmateix aquest projecte hauria d'anar més enllà de la pandèmia per la COVID-19 i la seva continuïtat pot ser essencial per millorar el futur de la Salut de les properes generacions de nens i nenes dins del marc escolar.