NOTÍCIA

Maneig de la varola del mico en els nens. Document de consens

03/09/2022

Informe  elaborat per un equip multidisciplinari de societats científiques, a proposta del Ministerio de Sanidad, coordinat por representants de l’AEP (Asociación Española de Pediatría) i la SEIP (Sociedad Española de Infectología Pediátrica).

L’objectiu és oferir indicacions pel maneig clínic, diagnòstic, terapèutic i de mesures de prevenció en l’àmbit del pacient ambulatori amb sospita o confirmació de varola del mico, tant si es realitza l’Atenció Primària como a Urgències hospitalàries o consultes ambulatòries especialitzades.