NOTÍCIA

La salut mental de la infància i l’adolescència a Catalunya

24/09/2022

El grup de treball sobre salut mental  de l’Observatori dels drets de la Infància del Departament de Drets Socials de la Generalitat ha publicat un informe on analitza la situació actual, les mancances i fa propostes d'actuació relacionades  amb la salut mental de la infància i l’adolescència a Catalunya.

En aquest grup participen, com a representants de la SCP,  els pediatres Antoni Martínez Roig i Federica Guarino