NOTÍCIA

Mapa de Recursos de l'Educació Inclusiva a Catalunya

02/01/2023

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catlalunya acaba de publicar el Mapa de Recursos de l'Educació Inclusiva a Catalunya.

Disposa d'informació centre a centre, amb l'objectiu principal que pugui servir a les famílies d'alumnes amb algun tipus de necessitat específica de suport educatiu (NESE) per definir els seus itineraris formatius.

A banda, també vol ser una eina útil per als orientadors dels centres docents que fan acompanyament a l'alumnat i les famílies, perquè puguin mostrar millor les opcions disponibles a l'alumnat NESE; i també a la resta de personal dels serveis educatius de zona i dels Serveis Territorials, en les seves tasques de planificació.

El mapa es va publicar el passat divendres 2 de desembre en versió provisional i s'hi poden fer aportacions, propostes de millora i esmenes fins al 13 de gener de 2023.

Després se'n farà la versió definitiva -que s'anirà actualitzant periòdicament- i finalment s'agregarà al Mapa Escolar de Catalunya amb tots els centres i estudis, amb la idea que tots els recursos educatius estiguin integrats en un únic mapa.

Accediu al mapa