COVID-19

04/04/2023

Actualització del tractament del pacient pediàtric amb COVID-19 i símptomes respiratoris lleus-moderats i del pacient amb COVID-19 greu publicat per la SEIP (Sociedad Española de Infectología Pediátrica)

08/03/2023

El Comitè Científic  Assessor de la COVID-19, el Grup  Col·laboratiu Multidisciplinari per al  Seguiment de la COVID i experts convocats  ad-hoc han elaborat un informe sobre la COVID-19 persistent a Catalunya valorant la càrrega estimada, recursos assistencials, experiències internacionals i àrees d’incertesa.

15/01/2023

Document de recomanacions per al maneig clínic d’infants i adolescents amb COVID-19 persistent elaborat per la SCP (versió en castellà) 

15/01/2023

Document de recomanacions per al maneig clínic d’infants i adolescents amb COVID-19 persistent elaborat per la SCP (versió en anglès) 

15/01/2023

Document de recomanacions per al maneig clínic d’infants i adolescents amb COVID-19 persistent elaborat per la SCP (versió en català)