Protocols i guies Departament de salut

15/04/2024

Tríptic informatiu per les famílies

18/12/2023

Document del Departament de Salut que explica les bases fonamentals del Model d’atenció pediàtrica en l’àmbit d’atenció primària i comunitària que es basa en la constitució i desplegament a tot el territori català d’Equips Territorials de Pediatria adaptats segons les característiques de cada zona.

24/11/2023

Infografia publicada pel Departament de Salut

01/11/2023

Protocol elaborat per l’ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya) amb l’objectiu d’ajudar als professionals sanitaris a:

• Conèixer les vulnerabilitats enfront de malalties infeccioses de la població desplaçada.

• Detectar ràpidament qualsevol problema de salut  i prevenir-ne de futurs.

• Detectar i prevenir la disseminació de malalties transmissibles.

21/10/2023

A Catalunya, els serveis de farmàcia dels centres hospitalaris són els encarregats d’adquirir, conservar i dispensar els antídots als diferents àmbits sanitaris on sigui necessari disposar-ne.

No obstant, la legislació actual no específica els antídots que cal disposar, la quantitat i el lloc on s’han d’ubicar, motiu pel qual la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries i el Grup de Treball d’Antídots de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica van elaborar unes recomanacions per tal d’afavorir-ne la disponibilitat i l’accessibilitat. 

A més es va creat una pàgina web on es pot trobar tota la informació relacionada amb l’ús dels antídots a Catalunya, així com les guies que recullen les recomanacions qualitatives i quantitatives d’antídots per als centres hospitalaris i centres d’atenció primària de Catalunya.

Guia d’antídots per als centres hospitalaris de Catalunya

Guia d'antídots per als centres d’urgències d’atenció primària de Catalunya

Pàgina web

01/09/2023

Document del Departament de Salut que recull informació sobre la campanya de vacunació de la tardor 2023-2024 contra la grip i la COVID-19 a Catalunya, incloent-hi els grups de risc que cal vacunar i les vacunes que es distribuiran.

També s'ha elaborat una infografia dirigida a la ciutadania sobre la campanya.

Infografia

01/08/2023

L’últim cas de poliomielitis endèmica a l’Estat espanyol es va notificar el 1988.

Malgrat els esforços, la poliomielitis encara no s’ha erradicat del món i existeix risc real d’importació de la malaltia a tots els països. Això obliga a fer un seguiment dels casos de paràlisi flàccida aguda (PFA) en menors de 15 anys per descartar que es tracti d’una poliomielitis.

El Departament de Salut, junt amb altres entitats, ha publicat una infografia amb el procediment que s’ha de seguir per estudiar els casos de PFA

30/06/2023

Document publicat pel Departament de Salut  amb l'objectiu de presentar les estratègies a realitzar als grups de risc que són candidats per a la detecció sistemàtica i el tractament de la infecció tuberculosa latent (ITL). Els objectius inclouen la identificació i la priorització de grups de població en risc per al cribratge selectiu, incloent-hi la definició d'un algoritme i la recomanació d'opcions de tractament específics. Els apartats dedicats a pacients pediàtrics han estat revisats per la SCP.

 En aquest document no s’inclouen les recomanacions relatives a l’estudi dels contactes dels casos de TB contagiosa que estan tractades en el document de “Recomanacions per a la realització d’estudi de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya” .

 

01/04/2023

Fitxa terapèutica sobre la faringitis/amigdalitis aguda publicada pel VINCat, programa del Servei Català de la Salut que estableix un sistema de vigilància de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària a Catalunya

14/02/2023

 

L’Essencial és una iniciativa del Departament de Salut que té com a objectiu identificar pràctiques clíniques de poc valor prevalents en el sistema sanitari català i elaborar recomanacions per tal d’evitar-les. La iniciativa col·labora estretament amb els professionals sanitaris i les Societats Científiques en aquesta identificació i elaboració de recomanacions

Recentment, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la bronquiolitis en lactants no s’hauria de tractar rutinàriament amb broncodilatadors B2 adrenèrgics.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per les famílies

 

14/02/2023

 

L’Essencial és una iniciativa del Departament de Salut que té com a objectiu identificar pràctiques clíniques de poc valor prevalents en el sistema sanitari català i elaborar recomanacions per tal d’evitar-les. La iniciativa col·labora estretament amb els professionals sanitaris i les Societats Científiques en aquesta identificació i elaboració de recomanacions

Recentment, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la bronquiolitis en lactants no s’hauria de tractar rutinàriament amb broncodilatadors B2 adrenèrgics.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per les famílies

 

26/01/2023

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització.

Amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la pauta alternant d’antitèrmics pel tractament de la febre en els infants, malgrat ser una pràctica freqüent no mostra avantatges clars respecte a la monoteràpia i, a més, pot presentar problemes de seguretat quant a l’administració de dosis superiors a les indicades i potencialment tòxiques.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per als pacients i les seves famílies.

 

Recomanació  

26/01/2023

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització.

Amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la pauta alternant d’antitèrmics pel tractament de la febre en els infants, malgrat ser una pràctica freqüent no mostra avantatges clars respecte a la monoteràpia i, a més, pot presentar problemes de seguretat quant a l’administració de dosis superiors a les indicades i potencialment tòxiques.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per als pacients i les seves famílies.

 

Recomanació  

23/12/2022

Els departaments de Salut i Educació han presentat la Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu on es recullen les orientacions sobre com cal actuar de forma coordinada entre els agents educatius i de salut davant d’una verbalització d’intencionalitat suïcida, d’una temptativa o del suïcidi pròpiament dit, i també quan es detectin autolesions.

12/11/2022

 

Document publicat pel Departament de Salut amb les Recomanacions de la vacunació sistemàtica antipneumocòccica conjugada 20-valent a Catalunya.

Aquesta vacuna, recentment comercialitzada, només està indicada actualment a partir dels 18 anys

 

31/10/2022

 

L’objectiu que persegueix la guia és el de proporcionar informació i eines a professionals de la salut, docents i altres persones que tenen cura de les criatures, així com a les famílies, per tal de millorar la qualitat de l’alimentació dels infants, garantir el seu desenvolupament global, promoure una relació saludable, satisfactòria i plaent amb el menjar, a la vegada que es té cura de l’entorn i el medi ambient.

 

20/10/2022

 

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització que compta amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria.

Al 2022, es va actualitzar la recomanació, publicada l’any 2013, sobre l ‘ús d’antibiòtics en otitis mitjana aguda en pediatria. S’hi recorda que en infants majors de 2 anys amb otitis mitjana aguda amb clínica lleu, no es recomana tractament antibiòtic immediat.

Aquest recomanació s’acompanya d’un full d’informació per a pacients i cuidadors.

 

20/10/2022

 

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització que compta amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria.

Al 2022, es va actualitzar la recomanació, publicada l’any 2013, sobre l ‘ús d’antibiòtics en otitis mitjana aguda en pediatria. S’hi recorda que en infants majors de 2 anys amb otitis mitjana aguda amb clínica lleu, no es recomana tractament antibiòtic immediat.

Aquest recomanació s’acompanya d’un full d’informació per a pacients i cuidadors.

 

15/10/2022

 

“Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut” és una guia que inclou un pla d’acció i recomanacions per orientar tant a professionals de l’educació com a les pròpies famílies en el bon ús de les tecnologies digitals. En l’elaboració de la guia han participat els departaments de Salut, Drets Socials i Educació. La coordinació i implementació de la publicació ha anat a càrrec del Pacte Nacional de Salut Mental, adscrit al Departament de Presidència.

 

01/09/2022

Document elaborat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest procediment d’actuació està basat en el document “Protocolo para la detección precoz y manejo de los casos ante la alerta de Viruela de los Monos (Monkeypox) en España” de l’Institut de Salut Carles III, Ministeri de Sanitat.

La Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya també ha publicat unes recomanacions per a la vacunació contra la verola del mico a Catalunya, seguint les  recomanacions consensuades per la Comissió de Salut Pública (CSP) del Sistema Nacional de Salut (SNS).

23/07/2022

Document del Departament de Salut, en el que ha col·laborat en la seva elaboració la SCP,  amb recomanacions per a la detecció precoç i el maneig de les dones embarassades afectades per la verola del mico (Monkeypox) i dels nadons.

03/07/2022

La Guia “Les Tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut” ha estat elaborada per un grup de treball multidisciplinari coordinat pel Departament de Presidència i el Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per donar resposta a un dels objectius específics en el marc de les accions prioritzades en el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions per al període 2017-2019: la prevenció de les patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

10/02/2020

Protocol elaborat pel Departament de Salut que  actualitza el “Protocol del part, puerperi i atenció al nadó” del 2003.

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

01/06/2018

 

Tercera revisió del Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya de L’Agència de Salut Pública de Catalunya. Entre les novetats s’incorporen les eines de cribratge per detectar precoçment problemes de salut mental i millorar la detecció de consum de drogues i alcohol o de violència de gènere.

 

05/05/2018

Protocol coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i elaborat de forma conjunta i consensuada amb representants de la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica, l’Associació Catalana de Llevadores i amb professionals assistencials.

Actualitzat el maig del 2018

01/05/2018

Manual, que actualitza el de l’any 2006, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la participació de més de 40 experts, entre ells diversos pediatres de la nostra Societat, en el marc del Consell Assessor de Vacunacions. Recull les actualitzacions de les recomanacions de vacunació sistemàtica tant per a la població general com per als grups de risc, amb l’objectiu d’abastar la vacunació al llarg de la vida.

02/02/2018

Procediment d’actuació davant un brot d’escabiosi en l’àmbit sanitari elaborat per l’agència de Salut Pública de Catalunya. 

01/02/2018

Document publicat per la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut, emmarcat en el Pla de salut de Catalunya 2016-2020, que recull les bases per al desenvolupament del model pediàtric d’atenció al final de la vida a Catalunya.

01/10/2017

Actualització de la guia “Alimentació saludable en l’etapa escolar”, publicada per l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut, que va aparèixer en la seva primera edició l’any 2005 i es va actualitzar l’any 2012. L’objectiu de la guia és facilitar a les famílies, als centres educatius i als serveis de restauració escolar eines per preparar acuradament les planificacions alimentàries i alhora promoure hàbits alimentaris saludables entre la població infantil.

01/04/2017

Pòster publicat per l’agència de Salut Pública de Catalunya pel personal sanitari on es recorda el protocol d’actuació per sospita de xarampió.

01/03/2017

Guia elaborada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que té com a objectiu fer front als problemes davant d’una possible arribada d’agents perillosos de transmissió per via aèria, per garantir la seguretat i la salut dels treballadors/es que estan exposats a aquests riscos

Els punts descrits inclosos a la Guia són, bàsicament, la definició dels agents biològics altament transmissibles, les formes de transmissió, l’àmbit d’aplicació i nivells de risc.

També descriu el procediment, gestió i circuit assistencial; instal·lacions sanitàries; equips de protecció individual; gestió de material, neteja i manteniment.

Finalment, la Guia conté criteris d’actuació davant l’exposició d’un treballador/a a un agent biològic; formació de treballadors/es, i consideracions generals de vigilàncies de la salut i sobre les persones intervinents.

11/11/2016

L’objectiu d’aquest protocol, publicat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya al març del 2015 i actualitzat al novembre del 2016, és oferir una guia per a la vigilància de les arbovirosis més probables transmeses per mosquits a Catalunya. El creixent nombre de casos diagnosticats a Europa d’aquestes malalties, no solament en la població immigrant o turista sinó també en ocasions en la població autòctona, fa necessari que els i les professionals de la salut adquireixin més coneixements de la geografia mèdica i de les condicions pròpies de les malalties relacionades amb vectors artròpodes.

20/10/2016

Protocol elaborat pel Departament de Salut davant de casos sospitosos de FHCC.

08/09/2016

El Departament ha elaborat diferents documents relacionat amb la Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà Nou coronavirus (MERS-CoV) pel que fa al procediment d’actuació davant de casos sospitosos,  les recomanacions als viatgers en pelegrinatge a la Meca i un document de preguntes més freqüents (PMF).

A més, a la pàgina web Canal Salut podeu trobar una nota informativa sobre la malaltia que s’actualitza regularment

08/09/2016

El Departament ha elaborat diferents documents relacionat amb la Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà Nou coronavirus (MERS-CoV) pel que fa al procediment d’actuació davant de casos sospitosos,  les recomanacions als viatgers en pelegrinatge a la Meca i un document de preguntes més freqüents (PMF).

A més, a la pàgina web Canal Salut podeu trobar una nota informativa sobre la malaltia que s’actualitza regularment

08/09/2016

El Departament ha elaborat diferents documents relacionat amb la Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà Nou coronavirus (MERS-CoV) pel que fa al procediment d’actuació davant de casos sospitosos,  les recomanacions als viatgers en pelegrinatge a la Meca i un document de preguntes més freqüents (PMF).

A més, a la pàgina web Canal Salut podeu trobar una nota informativa sobre la malaltia que s’actualitza regularment

01/07/2016

Document publicat per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana de Pneumologia, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears”.

L’objectiu d’aquest document és desenvolupar un protocol eficient d’actuació en la investigació dels contactes dels malalts amb tuberculosi (TB) que sigui comú a tot el territori. El document s’adreça a tots aquells professionals sanitaris que treballen en la prevenció i el control de la TB des dels diferents nivells assistencials.

En primer lloc s’aborda el marc d’actuació dels estudis de contactes davant la situació epidemiològica actual de la TB a Catalunya. Posteriorment, es tracten aspectes metodològics i la política d’actuació en la realització d’aquests estudis i, posteriorment, es revisa l’ús i la interpretació de les proves diagnòstiques per avaluar els contactes, i el tractament de la infecció tuberculosa latent. Finalment, es dedica un capítol a aspectes organitzatius en la realització d’aquests estudis, amb l’objectiu de millorar la coordinació entre els diferents agents implicats

30/06/2016

Arran de l’increment a Catalunya de quadres neurològics aguts en infants produïts per enterovirus l’any 2016  l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha elaborat un protocol  que recull recomanacions als sanitaris davant la sospita d’un d’aquests quadres. Es tracta d’un procediment fonamentalment clínic que té per objectiu la detecció precoç i el tractament adequat dels casos i també la vigilància reforçada per tal de conèixer la situació epidemiològica de Catalunya.

A més, també s’ha elaborat un document amb informació per les escoles bressol.

30/06/2016

Arran de l’increment a Catalunya de quadres neurològics aguts en infants produïts per enterovirus l’any 2016  l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha elaborat un protocol  que recull recomanacions als sanitaris davant la sospita d’un d’aquests quadres. Es tracta d’un procediment fonamentalment clínic que té per objectiu la detecció precoç i el tractament adequat dels casos i també la vigilància reforçada per tal de conèixer la situació epidemiològica de Catalunya.

A més, també s’ha elaborat un document amb informació per les escoles bressol.

04/05/2016

Protocol d’actuació davant casos sospitosos produïts pel virus Zika a Catalunya elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

22/02/2016

Protocol coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i elaborat de forma conjunta i consensuada amb representants de la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica, l’Associació Catalana de Llevadores i amb professionals assistencials. 

01/02/2016

Document de consens sobre la malatia celíaca publicat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb la participació de diversos pediatres i el suport de la Societat Catalana de Pediatria

01/02/2016

Document de consens sobre la malatia celíaca publicat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb la participació de diversos pediatres i el suport de la Societat Catalana de Pediatria

02/06/2015

Procediment elaborat pel Departament de Salut arran del cas de diftèria diagnosticat a Catalunya l'any 2015

01/05/2015

Actualització de la Guia per a la gestió de la diversitat de creences als centres sanitaris de Catalunya del Departament de Salut i el de Governació i Relacions Institucionals  Es tracta d’una eina que pretén oferir informació, recursos i recomanacions útils als professionals que treballen als centres sanitaris de Catalunya per generar dinàmiques i espais respectuosos amb la diversitat religiosa.

01/05/2015

Guia que té per objectiu proporcionar als professionals sanitaris i a les famílies una eina, basada en l'evidència científica, que els ajudi en la presa de decisions terapèutiques, diagnòstiques, pronòstiques i de seguiment en l'atenció dels nounats amb encefalopatia hipoxicoisquèmica.

Editada en castellà, s'ha elaborat en el marc del desenvolupament d'activitats de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions de l'SNS i se n’ha publicat una versió completa i una de breu.

L'equip de treball de la guia està integrat per neonatòlegs, professionals en psicologia clínica, infermeria i especialistes en metodologia (medicina basada en l'evidència, elaboració de guies de pràctica clínica, recerca qualitativa i avaluació econòmica), entre els quals hi ha l'AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya). El projecte està coordinat per neonatòlegs de l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

01/05/2015

Guia que té per objectiu proporcionar als professionals sanitaris i a les famílies una eina, basada en l'evidència científica, que els ajudi en la presa de decisions terapèutiques, diagnòstiques, pronòstiques i de seguiment en l'atenció dels nounats amb encefalopatia hipoxicoisquèmica.

Editada en castellà, s'ha elaborat en el marc del desenvolupament d'activitats de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions de l'SNS i se n’ha publicat una versió completa i una de breu.

L'equip de treball de la guia està integrat per neonatòlegs, professionals en psicologia clínica, infermeria i especialistes en metodologia (medicina basada en l'evidència, elaboració de guies de pràctica clínica, recerca qualitativa i avaluació econòmica), entre els quals hi ha l'AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya). El projecte està coordinat per neonatòlegs de l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

01/05/2015

El Departament de Salut ha presentat el Protocol per al maneig del TDAH infantojuvenil en el sistema sanitari català amb l’objectiu d’afavorir l’equitat en l’atenció a la població amb trastorn per al dèficit d’atenció amb o sense hiperactiviat i donar resposta a la petició de les associacions de familiars.

El Departament de Salut ha presentat el Protocol per al maneig del TDAH infantojuvenil en el sistema sanitari català amb l’objectiu d’afavorir l’equitat en l’atenció a la població amb trastorn per al dèficit d’atenció amb o sense hiperactiviat i donar resposta a la petició de les associacions de familiars.

01/05/2008

Aquest Protocol pretén, en primer lloc, homogeneïtzar els criteris clínics de detecció del maltractament infantil i en segon lloc posar al dia les pautes professionals de detecció i valoració en l’entorn hospitalari.

01/05/2008

Aquest Protocol pretén, en primer lloc, homogeneïtzar els criteris clínics de detecció del maltractament infantil i en segon lloc posar al dia les pautes professionals de detecció i valoració en l’entorn hospitalari.

01/09/2005
01/04/2004

Els continguts que aquesta Guia proposa són unes recomanacions flexibles per on pot discórrer la pràctica professional perquè serveixin per millorar la salut futura dels nostres joves i adolescents